Particulieren

De particuliere tak van ‘Equal Strategist’ richt zich op het versturen van levensmiddelenpakketten naar de minstbedeelden in Suriname. Dit wordt gedaan via de contactpersonen van Equal Strategist in Suriname, die vervolgens de pakketten distribueren onder de mensen die dit het hardst nodig hebben. Fotomateriaal van de overdracht zorgt voor een transparant proces naar de supporters/klanten van Equal Strategist.

De levensmiddelenpakketten worden op kleine schaal ingekocht bij Nederlandse supermarkten en bekostigd middels het gros van de EQUAL merchandise (T-shirts en polsbandjes) opbrengst en de opbrengsten van de Equal Strategist diensten. Vervolgens worden een aantal dozen gevuld met de levensmiddelenpakketten en worden deze verscheept naar onze contactpersonen in Suriname.
De verschepingen vinden 2 keer per jaar plaats.
 
De inhoud van de verschepingen kan soms afwijken, aangezien het winnend team van het jaarlijks Equal Strategist voetbaltoernooi een andere bestemming van de opbrengsten kan bepalen. Zo is er in 2024 voetbalmateriaal verscheept naar een buurthuis in Latour (Paramaribo) om de jongeren beter voetbalmateriaal aan te bieden.