Onze organisatie

Kernteam

Teamlid Sergio

Sergio heeft een studieachtergrond in de economie. Voorts vindt hij sociale ongelijkheid een zeer belangrijk onderwerp, vandaar dat hij via Equal Strategist een bijdrage wil leveren aan het verminderen van de sociale ongelijkheid in Suriname. Binnen Equal Strategist is hij onder andere verantwoordelijk voor het particulieren deel, waarbij levensmiddelen worden verscheept naar minstbedeelden in Suriname.

Teamlid Gracella

Gracella werkt als IT-er bij een financiële instelling. Met een achtergrond in zowel economie als IT, is zij verantwoordelijk voor de stafdiensten binnen Equal Strategist (website, financiën, etc). Zij heeft affiniteit met ondernemerschap en draagt graag haar steentje bij aan een betere samenleving.

Achtergrond

Het idee achter ‘Equal Strategist’ is geboren in 2016 tijdens een vakantiebezoek aan Suriname. Vervolgens is vanaf eind 2016 een beperkte levensmiddelen stroom op gang gezet waarbij minstbedeelden van pakketten en (tweedehands) kleding werden voorzien. Dit is uiteindelijk uitgegroeid tot het huidige Equal Strategist waarbij producten (T-shirts en polsbandjes) worden verkocht om met de netto-opbrengsten minstbedeelden te ondersteunen in de vorm van levensmiddelenpakketten en bevoorrading. 

Sinds kort houdt Equal Strategist ook rekening met 2 van 17 VN duurzame ontwikkelingsdoelen voor het uitvoeren van haar activiteiten. Het gaat hierbij om de volgende doelen:

1. Geen armoede  (het adresseren van armoede in Suriname door levensmiddelen te bezorgen bij minstbedeelden)

10. Ongelijkheid verminderen (het verminderen van de sociale ongelijkheid in Suriname door support te leveren aan die minstbedeelden die de steun het hardst nodig hebben).

Betekenis

De betekenis van ‘Equal Strategist’ komt voort uit het streven naar een sociaal gelijke wereld, waarin sociaal/economische ongelijkheid verminderd beoogd te worden, door steun in de vorm van levensmiddelen te leveren aan de minstbedeelden. Deze doelstelling slaat voornamelijk op het woord ‘Equal’. 

Om een gelijke wereld te kunnen realiseren is er een strategie (plan van aanpak) nodig, de strategie heeft betrekking op het woord ‘Strategist’.  In feite is een ieder een strateeg, en heeft een ieder zijn/haar plan van aanpak in het leven. Het schaakbord op het logo van ‘Equal Strategist’ probeert dit uit te beelden.
 
De brug tussen Equal Strategist en Suriname ligt hem in het feit dat alle leden uit het kernteam van Equal Strategist een relatie met Suriname hebben.

Organisatie

(Stichting in oprichting)

Equal Strategist is nog altijd een stichting in oprichting aangezien er nog niet voldoende inkomsten worden gegenereerd om van een officiele rechtsvorm te spreken.

Via het label worden er producten (polsbandjes, tassen, t-shirts) en diensten (persoonlijke ontwikkeling trajecten voor jongeren uit Amsterdam Zuidoost) aangeboden. De inkomsten uit onze producten en diensten worden gebruikt om de particuliere tak (levensmiddelen) en de medische tak (bevoorrading aan ziekenhuizen) te bekostigen.

Ook wijden wij onze inkomsten aan promotiemateriaal voor onze activiteiten.