Equal Strategist verankert enkele VN Sustainable Development Goals (SDG’s)

Het streven naar een duurzamere wereld is ook iets waar Equal Strategist waarde aan hecht. Om dit streven voor ons initiatief meer vorm te geven hebben wij een selectie gemaakt van de 17 SDG’s die het meest relevant zijn voor onze activiteiten in Suriname, en onze lokale activiteiten in Amsterdam Zuidoost. Onderaan volgt de selectie met een korte omschrijving.

(SDG1) Geen armoede: Wij proberen armoede in Suriname te adresseren door op kleine schaal levensmiddelenpakketten te laten bij bezorgen bij minstbedeelden. Dit zijn de mensen die het financieel niet al te breed hebben, en derhalve door deze pakketten kunnen besparen op kosten voor levensmiddelen gedurende de periode van ontvangst.

(SDG1o) Ongelijkheid verminderen: Alhoewel dit doel er in het algemeen naar streeft om de ongelijkheid tussen landen te verminderen, beogen wij de sociale ongelijkheid in Suriname te adresseren door support te leveren aan de minstbedeelden middels levensmiddelenpakketten. Wij beseffen ook dat dit een korte termijn actie is, op de lange termijn zouden wij ons meer hard willen maken voor educatieve doeleinden om de jongeren uit minst bedeelde gezinnen te helpen armoede te ontstijgen.

In Amsterdam Zuidoost / Bijlmer passen wij periodiek al onze expertise toe om jongeren te voorzien van educatie omtrent persoonlijke ontwikkeling. Het doel van dergelijke persoonlijke ontwikkelingssessies is om jongeren uit een vaak gestigmatiseerd gebied de tools en het zelfvertrouwen te geven dat een omgeving niet bepalend is voor het hebben van een (succesvolle) carriere.

NB: vanwege de beperkte omvang van ons initiatief (Equal Strategist) zijn wij nog niet in staat de effectiviteit van onze bijdrage aan dit doel te meten. Uiteraard houden wij wel rekening met deze SDG’s in onze werkwijze!